levande_webb

  Öka din medvetenhet,
  Känn dig mer L-EvAnde!

 

Är du redo att göra förbättringar i din livssituation?    Blir du lätt arg, irriterad, kritisk dömande till andra och/eller till dig själv?
Är du den som inte släpper andra in på livet , men önskar att du kunde bryta muren?
Är du den perfekta , som måste ha kontroll  men uppbådar enorm energi för att leva upp till dina orimliga krav på dig själv och omgivningen?
Att göra fel, eller tro att du har gjort fel, är ett värsta senario för dig?
Önskar du att saker och ting vore annorlunda än de faktiskt är just nu?
Känner du dig utanför, inte som alla andra, svårt att passa in i större samanhang?
Känner du dig lätt sårad, har gamla upplevelser som spökar i nya relationer?
Har du rädslor som inte är relevanta, ex oroar dig i förväg?
Undviker situationer istället för att möta och se på den som den är?
Har du fobier?
Har du fysiska symtom i bröst, mage, huvud, muskler, såsom stelhet utan värk, eller värk och stelhet.